Język: PL EN CZ

Polityka prywatności

Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych – Administrator Danych:
ZAM-MET Sp. z o.o. (dawniej ZAM-MET Szajter Spółka Jawna)

Administrator danych
informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest ZAM-MET Sp. z o.o. (dawniej ZAM-MET Szajter Spółka Jawna); NIP: 5482642885; z siedzibą: ul. Frysztacka 93B 43-400 Cieszyn (dalej ZAM-MET).

Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ZAM-MET w celu:

 1. dokumentowania transakcji finansowych – na podstawie przepisów prawa podatkowego;
 2. dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1f RODO;
 3. komunikowania się z klientem na potrzeby realizacji dostaw produktów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1b RODO;
 4. przesyłania faktur pocztą elektroniczną – na podstawie udzielonej zgody;
 5. przekazywania ofert handlowych – na podstawie udzielonej zgody.

Odbiorcy danych osobowych
ZAM-MET udostępnia dane jedynie podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, tj. organom podatkowym, organom wymiaru sprawiedliwości, podmiotom realizującym obsługę transakcji finansowych.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w zakresie prowadzenia dokumentacji transakcji handlowych i rozliczeniowej – zgodnie z przepisami prawa;
 2. w celu komunikowania się z klientem – do odwołania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 5. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem).

Ponadto, informujemy, że:

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji dostaw produktów i usług;
 2. podanie danych w zakresie komunikacji (nr telefonu, adres e-mail) nie jest konieczne, ale w znaczący sposób może uprościć realizację zamówień;
 3. przekazane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą wykorzystywane do profilowania Pani/Pana osoby.