Język: PL EN CZ

Fundusze Europejskie

ZAM-MET sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie firmy w celu zwiększenia konkurencyjności". Celem projektu jest rozwój działalności firmy poprzez zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i jego dalszym rozwoju oraz zachowaniu dotychczasowych miejsc pracy.

Osiągnięcie celu projektu będzie możliwe dzięki realizacji zaplanowanych w nim działań obejmujących działania budowlane celem rozbudowy hali magazynowej i produkcyjnej oraz inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.